Loading...

 

آزمایشگاه آزمون‌های ایمنی تجهیزات الکتریکی پزشکی

آزمون‌های ایمنی پایه و عملکرد ضروری و آزمون‌های ویژه بسیاری از تجهیزات الکتریکی پزشکی و سیستم‌های الکتریکی پزشکی مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی براساس استاندارد ISO 17025 انجام می‌شود.

در این آزمایشگاه آزمون‌های ایمنی پایه و عملکرد ضروری و آزمون‌های ویژه بسیاری از تجهیزات الکتریکی پزشکی و سیستم‌های الکتریکی پزشکی و تجهیزات به‌کاررفته برای تعدیل یا کاهش عوارض، آسیب یا ناتوانی‌ها انجام می‌شود.

آزمون‌ها برای حالت استفاده عادی و برای حالت استفاده نادرست به‌طور منطقی قابل پیش‌بینی تجهیزات با درنظر گرفتن فرآیند مدیریت ‌ریسک انجام می‌شود.

تجهیزاتی از قبیل:

ونتیلاتورهای مراقبت ویژه، انکوباتور نوزاد، گرمکن‌های تابشی نوزاد، تخت‌های اتاق عمل، تخت‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، انواع یونیت، صندلی و چراغ دندان‌پزشکی، برانكارد و ساير تجهيزات حمل بيمار در آمبولانس، سیستم‌های لوله­‌کشی گاز طبی، دستگاه­‌های ساکشن الکتریکی، دستگاه‌های گریز از مرکز آزمایشگاهی... در این آزمایشگاه قابل آزمون می‌باشند.


فهرست استاندارد آزمون‌های ایمنی تجهیزات الکتریکی پزشکی آزمایشگاه مطابق با ISO 17025

 

 

آزمایشگاه صحه‌گذاری نرم‌افزار پزشکی

 

 

با توجه به سرعت بالای رشد تكنولوژی و فناوری اطلاعات در زمينه تجهيزات، مقوله تجهيزات پزشکی نيز از اين امر مستثنی نبوده و امروزه شاهد كاربرد وسيع نرم‌افزارهای پزشکی در تجهيزات پزشکی و فناوری‌های به‌روز آن‌ها هستيم. یکی از اصول عملكرد ايمن در تجهيزات پزشکی، اطمينان از عملكرد بهينه و مطمئن نرم‌افزار اين تجهيزات است، در اين راستا استاندارد ISIRI12138, IEC62304   نرم‌افزار وسیله پزشکی فرآیندهای چرخه عمر نرم‌افزار به‌طور خاص به ارزیابی و صحه‌گذاری نرم‌افزارهای پزشکی پرداخته است، و در این مرکز این موارد در آزمایشگاه بررسی می‌شود.

صحه‌گذاری نرم‌افزار پزشکی مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی و براساس استاندارد ISO 17025 انجام می‌شود.

این استاندارد، الزامات مربوط به چرخه عمر نرم‌افزار وسایل پزشکی را تعریف می‌کند. مجموعه‌ی فرآیندها، فعالیت‌ها و وظایف توصیف شده در این استاندارد، یک چهارچوب مشترک را برای فرآیندهای چرخه عمر نرم‌افزار وسایل پزشکی ایجاد می‌کند. این استاندارد در خصوص توسعه و نگهداری نرم‌افزار وسایل پزشکی به‌کار می‌رود. استفاده از این استاندارد هنگامی‌که نرم‌افزار خود یک وسیله‌ی پزشکی محسوب گردد یا بخشی از یک وسیله‌ی پزشکی نهایی باشد کاربرد دارد.

فهرست استاندارد آزمون‌های صحه‌گذاری نرم‌افزار تجهیزات پزشکی آزمایشگاه مطابق با ISO 17025

مدیریت ریسک تجهیزات پزشکی

ISO 14971:2019 Medical devices — Application of risk management to medical devices

صحه گذاری نرم افزار تجهیزات پزشکی

IEC 62304:2006+AMD1:2015 CSV: Medical device software – Software life cycle processes

نرم افزار وسیله پزشکی ـ فرآیندهاي چرخه عمر نرم افزار

ISIRI 12138:1388 Medical device software-software life cycle processes