Loading...

 
ثبت درخواست رسیدگی مجدد شکایات
بخش ارائه کننده ی خدمت :
نام شرکت اصلی / صاحب کالا : * نام مشتری (فرد مرتبط با دریافت خدمت) : * سمت مشتری : *
شماره تلفن ثابت: * آدرس ایمیل : * شماره فکس :
شماره تلفن همراه: * آدرس شرکت اصلی / صاحب کالا : *
شماره قرار داد پیش فاکتور : *
شرح درخواست رسیدگی مجدد / شکایات :
*