Loading...

 

آزمایشگاه آزمون‌های ایمنی تجهیزات الکتریکی برای استفاده در اندازه‌گیری، کنترل

آزمون­‌های ایمنی عمومی و ویژه بسیاری از تجهیزات الکتریکی و تجهیزات جانبی آن­‌ها در حوزه تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در آزمون و اندازه‌گیری، کنترل فرآیند صنعتی و آزمایشگاهی مطابق استانداردهای ملی و بین‌­المللی انجام می­‌شود و برای حصول اطمينان از اين امر است كه طراحی و روش‌های ساخت به‌كار رفته، حفاظت كافی براي اپراتور و محيط اطراف را تأمين كند. اين استاندارد در مورد مقررات ايمنی عمومی دستگاه‌های الكتريكی کاربرد دارد كه برای اهداف حرفه‌ای و صنعتی و مصارف آموزشی درنظر گرفته شده‌‏اند و شامل دستگاه‌ها و لوازم اندازه‏‌گيری در ارتباط با موارد زير می‏‌باشد:

دستگاه آزمون و اندازه‏‌گيری الكتريكی مانند مولدهای سيگنال، دستگاه‌های مرجع اندازه‌‏گيری، منابع تغذيه، مبدل‌‏ها، فرستنده‏‌ها، و امثال آن. دستگاه الكتريكی كنترلی كه يك يا چند كميت خروجي را نسبت به مقادير مشخص كه هر يك از آن‌ها توسط تنظيم دستی، برنامه‌ريزی در محل يا از راه دور, يا يك يا چند متغير ورودی تعيين می‌شوند، كنترل می‏‌كند.

آزمون‌های ایمنی مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی براساس استاندارد ISO 17025 انجام می‌شود.

دستگاه الكتريكی آزمايشگاهی برای اندازه‌‏گيری، نمايش، تشخيص يا شناسايی مواد و يا برای آماده‌سازی مواد مورد استفاده قرار می‏‌گيرد.


  


فهرست استاندارد آزمون‌های ایمنی تجهیزات الکتریکی  برای استفاده در  اندازه‌گیری، کنترل و آزمایشگاه مطابق با ISO 17025