Loading...

 

آزمایشگاه منابع ‌تغذیه (UPS)

کاربرد انواع منابع ‌تغذیه بدون‌وقفه (UPS) در جامعه بسیار گسترده و متنوع است و در بسیاری از سازمان‌ها و مراکز حساس به‌منظور اطمینان از ادامه‌دار بودن منبع تغذیه a.c. مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمایشگاه آزمون‌های ایمنی عمومی و عملکرد انواع منابع تغذیه و انواع سیستم‌های قدرت بدون‌وقفه (UPS) که دارای منابع ذخیره انرژی الکتریکی جریان مستقیم هستند، مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام می‌شود. از ویژگی‌های اصلی سیستم‌های قدرت بدون‌وقفه (UPS) این است که از پیوستگی منبع توان متناوب اطمینان حاصل شود. سیستم‌های قدرت بدون‌وقفه ممکن است برای بهبود کیفیت منبع توان نیز به‌کار روند. بهبود کیفیت، با نگه‌داشتن منبع توان در محدوده ویژگی‌های مشخص شده عملی می‌باشد. این آزمون‌ها برای اطمینان از ایمنی کاربر و همه افراد مانند تعمیرکاران است.