Loading...

 

آزمایشگاه ارزیابی کیفیت نرم‌افزار براساس سری استانداردهای

 ISO/IEC/ISIRI 25000

آزمایشگاه ارزیابی کیفیت نرم‌افزار این مرکز، دارای گواهینامه استاندارد ISO 17025 از مرکز تائید صلاحیت ملی ایران است. اجرای فعالیت‌های آزمون کیفیت نرم‌افزار در این مرکز منطبق با استانداردها و متدلوژی‌های روز جهان است. بر این اساس تاکنون استانداردهای زیادی در این مرکز تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین و جدیدترین استانداردهای شناسایی شده در جهت اجرای آزمون، مجموعه استانداردهای ملی سری 25000 با عنوان ارزیابی و الزامات کیفی محصولات نرم‌افزاری (SQuaRE) و استانداردهای قدیمی‌تر مرتبط مانند ISO9126 و ISO14598 است.

برهمین اساس از انواع ابزارهای مطرح آزمون نیز در فرآیند ارزیابی کیفیت نرم‌افزار استفاده می‌شود.

از مهمترین آزمون‌های کیفیتی مورد اجرا در آزمایشگاه عبارتند از :


 •  آزمون وظیفه‌مندی در جهت اطمینان از صحت عملکرد سیستم مورد آزمون
 •  آزمون بار در جهت بررسی سطح پشتیبانی از حداکثر تعداد کاربر
 • آزمون فشار در جهت بررسی عملکرد سیستم در مواقع ضعف منابع سخت‌افزاری
 • آزمون حجم در جهت بررسی حداکثر تعداد رکورد و داده ذخیره شده در سیستم
 • آزمون کارایی در جهت بررسی زمان پاسخ‌دهی سیستم در شرایط مختلف
 • آزمون امنیت در جهت بررسی سطوح دسترسی و مجوزها
 • آزمون واسط کاربری در جهت بررسی کاربرپسند بودن سیستم
 • آزمون پایگاه داده پشتیبانی از سطوح نرمال‌سازی و امنیت پایگاه داده
 • آزمون حجم: بررسی حجم تعداد رکورد مورد پشتیبانی
 • آزمون پیکربندی: کنترل امکان پیکربندی در شرایط محیطی مختلف
 • آزمون نگهداری: بررسی سهولت امکان توسعه آتی
 • آزمون راه‌اندازی دوباره: بررسی فعال شدن خودکار یا دستی سیستم بعد از توقف
 •  بررسی دوام تجاری: بررسی خروجی‌ها و نتایج در یک‌سو و در یک دوره زمانی و در یک عملیاتی واقعی
امتیازدهی