Loading...

 

 

تدوین پیش‌نویس استانداردهای ملی

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با بهره‌گیری از پرسنل مجرب و متخصص خود و در جهت کمک به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای استاندارد در کشور، در تدوین پیش‌نویس استانداردهای ملی با سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همکاری دارد.

این مرکز دارای مجوز تدوین پیش‌نویس استانداردهای ملی، در زمینه‌های زیر از طرف سازمان ملی استاندارد ایران است:

   مهندسی برق و الکترونیک

      مهندسی پزشکی

•   رایانه و فرآوری داده‌ها 

•   مخابرات

•   مدیریت کیفیت

•   خدمات

•   اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی