Loading...

 

 


  آزمایشگاه شرایط محیطی
 

این آزمایشگاه شبیه‌سازی شرایط محیطی مانند دما، رطوبت، گرد و خاک، باران و همچنین میزان مقاومت کارکرد آن‌ها در برابر شرایط سخت محیطی بررسی می‌شود. 

آزمایشگاه شرایط محیطی شامل آزمون‌های از قبیل زیر می‌باشد:


 1- آزمون مقاومت در برابر نفوذ جامدات و گرد و غبار

 2- آزمون مقاومت در برابر نفوذ مایعات
    
   

3- آزمون مه نمکی (سالت اسپری)