Loading...

 

ارائه راهکارهای مقابله با بدافزارها و پیاده‌سازی سیستم‌های تشخیص بدافزار

مخاطرات و گزارش‌های امنیتی منتشر شده در رابطه با توسعه و گسترش بدافزارها، این حوزه را به پرخطرترین حوزه تبدیل کرده است. کلیه صنایع و حوزه‌های بانک‌داری و خدماتی با بدافزارها درگیر هستند. برای محافظت از دارایی‌های سرویس‌های ارتباطی در برابر Malwareها  باید راهکاری جامع و چندلایه تدوین و پیکربندی گردد. راهکارهای ترکیبی می‌توانند در این راستا موثر عمل نمایند که هم در سطح کاربران نهایی و هم در سطح زیرساخت قابل پیکربندی و یکپارچه‌سازی باشند. مرکز تحقیقات ارائه‌دهنده راهکارهای نوین مقابله با بدافزارها با رویکرد بازگشت به عقب "Retrospective" و نه Single Point  می‌باشد.