Loading...

 

آزمایشگاه ارزیابی نرم‌افزارهای صدور گواهی الکترونیکی (CA)

این آزمایشگاه، با توجه به فعالیت حوزه‌های فناوری و امنیت اطلاعات، اقدام به تدوین الزامات ملی طراحی نرم‌افزارهای صدور گواهی الکترونیکی زیرنظر مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه جمهوری اسلامی نموده است. با توجه به دانش گسترده مجموعه کارشناسان این مرکز در حوزه زیرساخت کلیدعمومی، واحد ارزیابی نرم‌افزارهای صدور گواهی الکترونیکی در این آزمایشگاه راه‌اندازی شده است. این واحد ارزیابی، در حال حاضر تنها مرکز آزمون نرم‌افزارهای صدور گواهی الکترونیکی در کشور بوده و دارای تاییدیه از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. 

مهمترین فعالیت‌های انجام شده در واحد ارزیابی نرم‌افزارهای صدور گواهی الکترونیکی (CA):

· تدوین الزامات عملیاتی نرم‌افزارهای CA

· تدوین دستورالعمل آزمون‌های CA

· تدوین فرم‌های خود‌اظهاری برای نرم‌افزارهای CA

· راه‌اندازی زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آزمون‌های CA