Loading...

 

آزمايشگاه کارایی و DVB-T

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک از سال 1389 اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه کارایی جهت بررسی عمکرد تجهیزات کامپیوتری و کارایی DVB-Tها نمود. این مرکز پس از تجهیز و اخذ تائید صلاحیت به‌عنوان اولین آزمایشگاه همکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این عرصه شناخته شد.

از جمله استانداردهای مطرح در این زمینه IEC 62216 و استانداردهای معادل ETSI معادل می‌باشند که در گستره کاری این آزمایشگاه قرار دارند.