Loading...

 

آزمایشگاه سیستم‌های اعلام‌حریق

این آزمایشگاه آزمون‌ها و اندازه‌گیری ویژه عملکرد، ایمنی سیستم‌های اعلام حریق را به‌انجام می‌رساند.

 برخی از آزمون‌ها به‌شرح زیر هستند:

- آزمون‌های عملکرد شامل بررسی نشان‌دهنده‌های دیداری و شنیداری و عملکرد آن‌ها در وضعیت عادی، خطا و اعلام خطر

- آزمون‌های ایمنی شامل آزمون‌های نشانه‌گذاری، شرایط محیطی، ارتعاش، تغییرات منبع تغذیه و باتری