Loading...

 

آزمایشگاه آزمون‌های ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، صوتی و تصویری

در این آزمایشگاه آزمون‌های ایمنی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی که از منبع برق یا از باتری تغذیه می‌شوند، در حوزه صوتی، تصویری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماشین‌های اداری و قطعات و زیرمجموعه‌های این تجهیزات با ولتاژ تا V 600، مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام می‌شود.

این آزمایشگاه تأیید صلاحیت استاندارد ISO 17025 دارا می‌باشد.

 

 

هدف از انجام آزمون‌ها اطمینان از طراحی و ساخت تجهیزات ایمن است. تجهیزات نه‌تنها در شرايط كار عادی بلكـه شـرايط اشـكال احتمـالی، اشكالات پی‌در‌پی، استفاده نادرست قابل پيش‌بينی، تأثيرات خارجی از قبيل دما، ارتفاع، آلـودگی، رطوبت، اضافه ولتاژهای منبع‌تغذيه، اضافه ولتاژ روی شبكه‌های مخابراتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. ایمنی کاربران و تعمیرکاران بايد درنظرگرفته شود. اين آزمون‌ها به‌منظور كاهش خطر احتمالی آسيب‌دیدگی يا صدمه ناشی از خطرات برق‌گرفتگی، انرژی‌های خطرناک، آتش‌سوزی، خطرات حرارتی، خطرات مكانيكی، تابش‌های خطرناک و خطرات شيميايی است.

در مجموعه آزمایشگاه ایمنی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، امکان پوشش تمامی آزمون‌های ایمنی برای تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، صوتی و تصویری مطابق با آخرین ویرایش‌های استانداردهای آزمون به‌کمک تجهیزات بسیار پیشرفته و کارکنان متخصص فراهم شده است.

فهرست استاندارد آزمون‌های ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، صوتی و تصویری  مطابق با ISO 17025