Loading...

 

آزمایشگاه ارتعاش

آزمون ارتعاش، شوک و ضربه در صنایع مختلف از جمله تولید خودرو، باتری، تجهیزات برقی و الکترونیکی، پزشکی، مکانیکی و غیره نقش مهمی را ایفا می‌نماید و اطمینان از عملکرد پایدار و باثبات، ایمن و مطابق مشخصات تعیین شده را فراهم می‌کند. زیرا آسیب‌دیدگی تجهیز در اثر نوسانات، ارتعاش و تکانه‌ها و ضربات وارده در اثر حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی و یا در استفاده معمول، می‌تواند عملکرد عادی تجهیز را با خطر مواجه نماید.
به‌دلیل تنوع ارتعاش‌ها و تکانه‌ها، استانداردهای متعددی از جمله IEC 60068-2-6 ، IEC 60068-2-27 و IEC
60068-2-29 و IEC 60068-2-64 جهت شبیه‌سازی آن‌ها تدوین شده‌اند. تجهیزات آزمون باید بتوانند مدل‌های تعریف شده در استانداردها مانند شوک نیم‌سینوسی، دندان اره‌ای، ذوزنقه‌ای در فرکانس‌های مختلف را به‌صورت تکراری یا غیرتکراری با دقت زیاد شبیه‌سازی و بر روی نمونه تحت آزمون اعمال نمایند. به‌طور مثال آزمون ارتعاش و تکانه‌های وارده به باتری نصب شده بر روی موتور‌سیکلت یا خودرو و یا یک دستگاه آسانسور متحرک با آزمون ارتعاش یک دستگاه مانیتور علائم حیاتی بیمار قابل‌حمل و یا یک دستگاه تلفن بی‌سیم دستی بسیار متفاوت است و شبیه‌سازی آن‌ها طبق استانداردهای ویژه مرتبط انجام می‌شود.


       

دامنه کاری آزمایشگاه:
حداکثر نیروی سینوسی:    26KN
حداکثر فرکانس:     2600Hz
حداکثر شتاب:     68G
پهنای پالس:   
18ms
حداکثر دامنه:      50mm


فهرست استاندارد آزمایشگاه ارتعاش مطابق با  ISO 17025