Loading...

 

آزمایشگاه آزمون و ارزیابی اثرات پرتوزیستی لامپ‌های LED

طبق استانداردهای ملی شماره 11722 و 14434

گستردگی کاربرد انواع لامپ‌های ساخته شده از LED در سال‌های اخیر به‌عنوان جایگزین لامپ‌های رشته‌ای در روشنایی منازل مسکونی، ساختمان‌های اداری، تجاری، صنعتی، شهری و صنایع مختلف مانند صنایع خودروسازی، نورپردازی و سرگرمی، پزشکی و درمانی و غیره و همچنین خطرات ناشی از پرتوگیری افراد در معرض تابش آن‌ها در گستره طیفی فرابنفش تا فروسرخ، ضرورت توجه جدی به مسائل ایمنی و پیشگیری به موقع از بروز آسیب‌های ناشی از کاربرد لامپ‌های LED را ایجاب می‌نماید. مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در حال حاضر تنها آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده در سازمان ملی استاندارد ایران و تنها دارنده گواهینامه تایید صلاحیت ایزو 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه آزمون برمبنای استاندارد ملی ایران شماره 11722 و استاندارد بین‌المللی IEC 62471 است که با سرمایه‌گذاری بسیار زیاد، امکان انجام آزمون‌های لازم در این مورد را دارد. استاندارد ملی ایران شماره 1387 ،11722 بر مبنای معادل یکسان استاندارد بین‌المللی IEC 62471:2006 با عنوان "ایمنی پرتوزیستی لامپ‌ها و سامانه‌های لامپ" که دامنه کاربرد آن ایمنی پرتوزیستی کلیه لامپ‌های ساخته شده از LED در کاربردهای گوناگون را دربرمی‌گیرد. 

در آزمایشگاه مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایمنی پرتوزیستی لامپ‌های LED طبق بند 11 استاندارد ملی ایران شماره 14434 جهت ارزیابی خطر نور آبی برای لامپ‌های LED قابل‌انجام است.