Loading...

 

آموزش


مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با بهره‌گیری از پرسنل تحصیلکرده در سطوح دکتری و کارشناسی‌ارش
د و با اتکا به تجربیات بیست ساله اقدام به انتقال تجربیات خود در قالب برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی نموده است. اخذ رتبه اول آموزش از سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه‌های برق و الکترونیک، مخابرات، نرم‌افزار و استانداردسازی مؤید این ادعا است.

توانمندی دوره‌های آموزشی مرکز به‌شرح ذیل است:
1.    مبانی و پیاده‌سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

2.    استراتژی و کیفیت ، امنیت ، سیستم‌های نرم‌افزاری
3.    آشنایی با مفاهیم رمز و آشنایی با الزامات سیستم‌های PKI

4.    مبانی ، تشریح الزامات ، مستند‌سازی و ممیزی داخلی سیستم‌ مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001
5.    مبانی ، تشریح الزامات ، مستند‌سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه براساس استاندارد 17025  ISO\IEC       
6.    اصول مبانی مقررات اتحادیه اروپا در خصوص الزامات نشان CE برای تولید ، صادرات و واردات کالا
7.    آموزش کالیبراسیون عمومی و آشنایی با تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری الکتریکی
8.    دوره مقدماتی و پیشرفته اصول سازگاری الکترومغناطیسی
9.    آشنایی با استانداردهای ایمنی تجهیزات ICT، صوتی‌تصویری و پزشکی و استاندارد مصرف انرژی تجهیزات
10.    دوره آموزشی آشنایی با الزامات سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات پس از فروش
11.    مبانی، تشریح الزامات، مستند‌سازی و ممیزی داخلی سیستم‌ مدیریت کیفیت در نهادهای بازرسی مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17020
12.    آشنایی مقدماتی با نرم‌افزار SPSS
13.    سنجش رضایت مشتری (CSM) طبق استاندارد ISO 10004
14.    رهبری و مدیریت فروش
15.    آشنایی با استاندارد ISO/IEC 3707 در رابطه با تجهیزات اعلام حریق