Loading...

 
فرم نظرسنجی
نام : *
سمت : *
نام شرکت: *
تلفن: *
 ایمیل:   

مشتری آزمایشگاه: پرند IT بندرعباس سلفچگان
مرجع درخواست آزمون: بالادستی بازرسی شرکتی
سوالات عمومی : امتیاز (از1 تا 10) توضیحات برای امتیاز کمتر از 7
سهولت ارتباط با مرکز: *
نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان پذیرش: *
زمان ارسال پیش‌فاکتور و نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص هزینه: *
نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص زمان ارائه خدمات: *
ارائه خدمات مطابق با زمان‌بندی اعلام شده: *
کیفیت و کارایی سایت اینترنتی مرکز: *
سوالات تخصصی:
نحوه پاسخگویی بخش فنی *
نحوه اطلاع‌رسانی و هماهنگی برای ارائه مستندات (در صورت نیاز) *
نحوه اطلاع‌رسانی و هماهنگی برای راه‌اندازی(در صورت نیاز)
و امکانات مورد نیاز برای راه‌انداز‌ی
*
زمان اطلاع‌رسانی در خصوص ارائه مستندات مورد نیاز و
راه‌اندازی پس از ارائه درخواست
*
سوالات جمع‌بندی:
میزان رضایت از عملکرد مرکز در مجموع: *
کیفیت خدمات مرکز در مقایسه با سایر شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات *
تا کنون چند بار از خدمات مرکز استفاده کرده‌اید؟ یکباردو تا 10باربیش از 10 بار
آیا مجدداً از خدمات مرکز استفاده خواهید کرد؟ بله خیر
( در صورت پاسخ خیر) علت چیست؟
پیشنهادات و انتقادات:
حروف تصویر:
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*