Loading...

 
فرم نظرسنجی
نام : *
سمت : *
نام شرکت: *
تلفن: *
مشتری آزمایشگاه: پرند IT بندرعباس سلفچگان
مرجع درخواست آزمون: بالادستی بازرسی شرکتی
سوالات عمومی : امتیاز (از1 تا 10) توضیحات برای امتیاز کمتر از 7
سهولت ارتباط با مرکز: *
نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان پذیرش: *
زمان ارسال پیش فاکتور و نحوه اطلاع رسانی در خصوص هزینه: *
نحوه اطلاع رسانی در خصوص زمان ارائه خدمات: *
ارائه خدمات مطابق با زمان بندي اعلام شده: *
کیفیت و کارایی سایت اینترنتی مرکز: *
سوالات تخصصی:
نحوه پاسخگویی بخش فنی *
نحوه اطلاع رسانی و هماهنگی براي ارائه مستندات (در صورت نیاز) *
نحوه اطلاع رسانی و هماهنگی براي راه اندازي(در صورت نیاز)
و امکانات مورد نیاز براي راه اندازي
*
زمان اطلاع رسانی در خصوص ارائه مستندات مورد نیاز و
راه اندازي پس از ارائه درخواست
*
سوالات جمع بندی:
میزان رضایت از عملکرد مرکز در مجموع: *
کیفیت خدمات مرکز در مقایسه با سایر شرکتهاي ارائه دهنده این خدمات *
تا کنون چند بار از خدمات مرکز استفاده کرده اید؟ یکباردو تا 10باربیش از 10 بار
آیا مجدداً از خدمات مرکز استفاده خواهید کرد؟ بله خیر
( در صورت پاسخ خیر) علت چیست؟
پیشنهادات و انتقادات:
حروف تصویر:
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

پرداخت الکترونیکی با تمامی کارت های عضو شتاب

تکمیل اطلاعات جهت شروع خدمات
گفتگوی آنلاین